Plattdeutscher Vorlesewettbewerb

Plattdeutscher Vorlesewettbewerb Grundschule

Mulsum-Kutenholz

Plattdüütscher Lesewettstriet Grundschool Mulsum-Kutenholt


Böker Leed

 

Refrain:

Billerböker, Kinnerböker, Leesböker, Lederböker

1.

Böker, de bringt mi ton lachen,

Böker wiesen mi de Welt.

Da drin stoht so veele Saken,

de keeneen anners me vertellt.

2.

Vun Indeaners, Hexenmeester,

vun Riddersmann un Bullerbü,

wokeen de leest is förwiss plietsch,

ganz alleen föhl ik mi nie.

3.

Nimm din Book, man nu geit los,

de Lese-Wettstriet kummt nu in gang.

Unsre School Mulsum-Kutenholt

leest um de Wett un nu man ran.

 

Strophe zur Verabschiedung:

Seggt nu Dank för din Bidrag,

dat Lesen is nu vorbi.

Nimm din Pries, wi seggt nu tschüß,

un kummt all good na huus.